460

Part Number

Description

Models

ENGINE

601816

Water Pump

460

CLUTCH

360746

Press Plate 10 1/2", 9 Spring

460

360488 (Woven)

Clutch 1 1/8", 10 Spline

460

384633 (Reg 4 Pad)

Clutch 1 1/8", 10 Spline

460

384633 HD-6

Clutch 1 1/8", 10 Spline

460

384633 HD-8

Clutch 1 1/8", 10 Spline

460

AP-1601

Clutch Release Bearing

460

AP-304

Pilot Bearing

460

TORQUE

363854

Mechanical Torque Amplifier

460

365402

Ramp & Roller

460

361281

Carrier

460

361283 (NEW)

Top Shaft

460

361288 (NEW)

Back Gear

460

362005 (NEW)

Sun Gear

460

361282 (NEW)

Sun Gear Pin (Set of 3)

460

168375 (NEW)

Needle Bearing (Requires 138)

460

364432 (NEW)

Coupler

460

360215

TA Pressure Plate

460

375701

TA Clutch

460

359895

TA Flywheel

460

AP-1087

TA Clutch Release Bearing

460

56033

Filter Extension

460

388085

Filter

460

PTO

362619

PTO Gear (Band Type)

460

373666

PTO Gear (Clutch Type)

460

363514

PTO Seal (Inner & Outer)

460

27384

PTO O-Ring

460