674

Part Number

Description

Models

ENGINE

400677

Water Pump C-200

674

3136053

Water Pump D-239

674

CLUTCH

70716 (3 Spring Auburn)

Press Plate 11", 10 Spline

674

70716 HD (9 Spring)

Press Plate 11", 10 Spline

674

70716 HD KIT HD Press Plate, HD-8 Disc, Brgs 674

85025

Press Plate 12", 10 Spline

674

530402 (Reg 4 Pad)

Clutch 11", 1 1/8", 10 Spline

674

70093 (Reg 6 Pad)

Clutch 11", 1 1/8", 10 Spline

674

70093 HD-8

Clutch - Use with 70716 HD ONLY

674

70093 W (Woven)

Clutch 11", 1 1/8", 10 Spline

674

85026 (Reg 6 Pad)

Clutch 12", 1 1/8", 10 Spline

674

85026 HD-6

Clutch 12", 1 1/8", 10 Spline

674

AP-1601

Clutch Release Bearing

674 (11")

AP-204

Pilot Bearing

674 (11")

PTO

71230

PTO Gear

674

FILTER

57433

Filter Extension

674